Clic para zoom
Kit Bombero BRIGADISTA + Detector + Silbato + Megáfono + Brazalete (FOLIO: 230712G)

KIT BOMBERO BRIGADISTA + DETECTOR + SILBATO + MEGÁFONO + BRAZALETE (FOLIO: 230712G)$34,923.00 MXN

02 Kit Bombero BRIGADISTA

12 Detector

03 Silbato

03Megáfono

07 Brazalete

(FOLIO: 230712G)